Дизайнерски пинизи*

March 9, 2011 - Статии

… Или как да правим шаблони, които да работят.

Целта на дизайна е да предаде разбираемо конкретно послание или комплексна информация по разбираем начин до читателя/зрителя. Дизайна трябва да бъде разбран. Целта на дизайнерите е да създадат уникална среда в която всички елементи на посланието да работят заедно.


Звучи като рецепта за приготвяне на артикул с бутикова стойност, но често пъти дизайнът е мачкан поради “по-важни” фактори, като гонене на твърде малък формат изпълнен с твърде много съдържание или кратки срокове, пречещи на концептуален подход. Дизайна в неговите 90% от цялостта си се е превърнал в поточна лента за производство на скалъпени в бързината конструкции и напъхана в тях информация по какъвто се падне начин. Този материал няма за цел да оплаква неартистичната съдба на ГЪЗайнери или техните клиенти-ГЪЗОВЕ. Целта на материала е да покаже най-често ползваните рутини за запълване на необходимото пространство с исканото съдържание. Похвати, използвани не защото са оригинални, красиви или АРТистични а защото работят. Методи базирани на простите правила на прочитането на всеки един материал: нуждата от подравняеане, сегментиране, унифициране, опознаване и подреждане на една или много страници, така че да бъдат удобни за възприемане. Материалът е подготвен за печатните издания, но голяма част от техниките са приложими и в уеб дизайна.

А ето и техниките:

 

Подравняване

Една от най-често ползваните техники. И има защо. Окото търси повторяемост във всяка една система и е нормално да се плъзне по ръба на невидимите линии, които си създава, около очертанието на всеки участващ елемент. Така че ако елементите са подредени хоризонтално и вертикално по едни линии, е по-лесно за наблюдателя да схване систематичността и поредността на показваната информация.


 

Ленти и цветни блокове

На “Дизайнерски” жаргон се наричат “фаши” (с ударение на А). Лентите и блоковете имат две функции. Едната е да запълни определена площ за да тежи визуално (и да е “по-дизайнерски**”). Другата цел е да отдели съдържание – било то разнообразни текстови блокове или самото заглавие от останалото съдържание.


 

Отстъпи и отстояния

Подобно на подравняването това е често ползвана техника. Разликата между подравняването и поддържането на отстояния се състои в това, че освен подредени по равни плоскости обектите поддържат и еднакви разстояния едно от друго или разстояния кратни на основното. Кратни значи, че ако между два абзаца има определено разстояние, дизайнера може да реши да ползва двойно по-малко за самите елементи (картинки) в абзаца. Примерно 1 см между абзаци и 5 мм между няколко картинки на нивото на самия абзац. Така окото лесно дели отделните групи и съответно ги разпознава като разнородни.

Отстъпите от края на дизайна имат друга функция. Поставянето на полезна информация в близост до ръбовете на печатно изделие ги застрашава от отрязване. Добра тактитка е ако се прави една рекламна визия за различни формати, самият проект да се оформи с много свободно пространство по краищата. Така ако се наложи преоформянето на по малки формати ще се “изяде” само фона, без да се променя дизайна. В този ред на мисли ако правите цветен фон на визия я правете по-голяма от текущото ви поле (нека леера да излиза извън Canvas Size-а), често оставяне на такъв аванс ви спестява от дорисуване на фон, при промени в проекта.

 

 

Разделители

Разделителите представляват една или две страници в които няма много съдържание. Обикновено са запълнени от фотография или фон по цялата площ и придружаващо заглавие на определена тема или секция. Освен декоративна, функцията им е да постигне визуално разделение на по-големи масиви, от различаващи се по тема информация. Психологически, въвеждането на разделител говори за малко по-високо ниво на публикацията. Спокойствието, че информацията може да бъде предадена на достатъчен брой страници, без да се наблъсква предполага по-скъпи продукти (обикновено по-евтините изделия са претрупани). Подобна техника е и оставянето на свободно пространство по площта на листа (върху което ще се фокусираме след малко).


 

 

Сегментиране на правоъгълници

Ползването на таблично разположение на фотографии (а понякога и на цветни блокове) най-често се ползва за разделителни страници или корици. Метода е удобен заради ускореното постигане на колаж, без да се налага преливане с маски. За клиента този подход изглежда шарен (а клиент на шарено се радва). Съдържанието лесно може да се подменя, което го прави гъвкав и бърз за промяна шаблон. Разположението на фотографиите може да става в равни квадрати/правоъгълници или в сегменти кратни на една обща стъпка.

 

 

Празно пространство

Свободната площ е лукс. Колкото по-качествено е едно графично произведение, толкова по-често може да си позволи ползването на празни площи. Това не значи, че колко по-празно, толкова по-добре. Визуално, свободното пространство е почивка за окото и позволява по-добър ориентир (по-наблъсканите елементи объркват наблюдателя в сортирането и проследяването на различните текстове) . За да прецените колко пространство може да оставите е добре да създадете шаблон, който ще уеднакви броят, големината и разположението на обектите за всяка страница.

 

 

Типографска йерархияИмайки предвид, че типографията е отделен дял в графичния дизайн и ползваните там Пинизи* са отговорни за създаването на огромно количество литература, това което ще напиша тук е много повърхностен и ограничен случай, в ползването на няколко стила за един текстов блок. Тоест – показаната техника не е миродавна и зависи от много фактори, включително и на кеф ли е дизайнера. Та:
В случая говорим за комбинирането на стилове от един шрифт, за да се отдели количество текст на различни видове информационна важност. Комбинирането на BLACK начертания за дати с LIGHT начертания за участник в концертен плакат. Или редуването на BOLD, NORMAL (Regular) и ITALIC начертания от един шрифт за разделение на заглавие, бележка и обяснение в един абзац на каталог. Редуването на по черен с по-лек текст създава ритъм който можете да ползвате за да ориентирате читателя коя информация къде точно да търси във всяко описание. Редуване на голямо заглавие с дребен шрифт за описание и пак голяма цена помагат за йерархично подреждане по важност на информацията. Понякога определени тесктове се оцветяват в различни цветове за по-лесно разделяне при четене.

За да се постигне голямо разнообразие без да се излиза от едно шрифтово семейство понякога се редуват надписи в NORMAL от малки букви и такива изписани с главни букви. Или BOLD и NORMAL редове в малки букви. Или NORMAL – заглавие от главни букви с BOLD ITALIC подзаглавие за малки (а може и обратно BOLD NORMAL – главни с ITALIC NORMAL за подзаглавие) и т.н.

 

 

Ползване на цветна системаТова е тактика прилагана в каталожното списване. Често каталозите предлагат няколко основни групи от артикули. Разделението на групите става посредством цветна легенда и/или въвеждане на пиктограми (едноцветни иконки). В показания пример е зададена цветна легенда още в съдържанието.

Която по-късно се повтаря в съответните секции под формата на ленти, съответно оцветяване на заглавия, цени, номер на страница и т.н.

Цветното разделение подпомага комбинативното възприемане на разнородно съдържание – читателя има повече визуални подсказки за това къде се намира и кога свършва съответният раздел.

 

 

Декоративни елементи

Могат да бъдат различни по големина, цвят, понякога форма. Повтаряйки се в многостраничен проект създават усещане за единност на цялостната публикация (била тя уеб или принт). Декорация може да са както отделни орнаменти, така и фон, шарка, цветова комбинация или просто специфично място в публикацията, където зрителят да очаква наличието на декоративния елемент. Добър момент е да вметна забележка за възможен проблем в стилизацията, а именно разнородният подход. Не смесвайте форми и цветове ако не търсите контраст а повторяемост. Например ръбести и овални орнаменти. Ако един елемент в проекта има заоблени ъгли, да се постави елемент със скосени, прави или остри ъгли до него ще дели от дизайна.

Заключение
Дорбият дизайн е практика. Не толкова велика визия и изкусна графичност, нито рендиране на изображение до най-малкия детайл. Добрият общ подход помага на цялостното изделие, не само отделни негови аспекти. И най-добрата фотография или колаж могат да бъдат удавени в страница, бъкаща от визуални проблеми.
Съществуването на такива подходи не е конфекция а основа за бутиково изпълнение.

*Пиниз – тънкост, начин, способ…
**Дизайнерски, по-дизайнерски, най-дизайнерски = мозъчна плесен в ума на клиента

Designed by WPZOOM