Каталог/Брошура – Ценоразпис (примерен)

July 18, 2012 - Print

Помилиха ме да дам обяснение как бих калкулирал цена за каталожно/брошурно издание към клиент и какво точно бих искал и питал от клиента докато ценообразуваме евентуален проект. Написаното включва и някои подходи, които надявам се биха улеснили клиент, който се сблъсква за пръв път с такъв проект. Не виждам негативи в споделянето на такава информация, де-факто нищо не ви пречи да ползвате това описание за лични цели. Даже може да подмените някое и друго число в ценоразписа ;)

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЦЕНА КАТАЛОГ:
Без конкретна информация, цената която мога да оформя е базова. Всяка екстра над базовата цена ще бъде описана отделно.
– Средна цена на страница от каталог – 20 лв. Това включва предварително набран и проверен от клиента текст, необработени изображения и предварително уговорен сториборд за дословното разположение на елементите по страници.
– Допълнителна обработка на кадрите участващи в каталога (базовата обработка включена в цената 20 лв. на страница е оправяне на цветовете, яснотата и яркостта на изображенията за да са подходящи за печат). 10 лв на кадър – обработката включва ретуширане (премахване, добавяне) на елементи във фотографията.
– Продуктов ретуш. Той включва частично изграждане по вече съществуващ кадър на обект/предмет, ако заснетото не предоставя качество за рекламни и печатни цели (продуктов ретуш почти винаги се прави на козметични опаковки и продукти например). 10-30 лв. на кадър.
– Рекламна визия на страница – Рекламни визии се ползват за няколко цели – може да бъде визуален разделител между темите в каталог, може да е самостоятелна реклама в списание, може да е колаж, направен за общофирмено представяне, който да се ползва в презентации, клипове, обща фирмена индентичност (навсякъде, където трябва да се спазва една и съща визия за фон например). 50-100лв. В зависимост от колажа. Ако корицата на каталога трябва да е специална, то тя се води рекламна визия.
– Коректорска работа по текста. Най-добре е това да се извърши от агенция, работеща с текст, малко са дизайнерите с достатъчно силна концентрация, които да могат да хванат всички особености в коригирането на текста (затова си има отделна професия – коректор). За това не мога да дам цена. Основни поправки в текста – пунктоация, правопис, се оправят в движение и не са въпрос на допълнително таксуване.
– Допълнителни изменения в подредбата и дизайна на каталога. За да се избегне губене на време и усилия по преправянето на редица страници е добре предварително да се уточни сториборд за мястото на съдържанието, както и да се стигне до консенсус за одобрен шаблон, по който страниците да се пълнят последователно. Ако за различните секции на каталога стила се мени, това трябва да бъде уточнено предварително (къде се мени и колко пъти). Всяка промяна на стила на вече нареден каталог означава повторно изграждане на страница – 20 лв на брой (базова цена).
– Небазова цена за страница – някои каталози са много тежки от към съдържание (например каталози от типа на office1) там цената може да е 50 лв на страница.
– Допълнителни графики и таблици. Освен предоставените снимки, може да ви трябват отрисувани елементи. Вариантите са три: да се наеме отделно илюстратор и цената на изображение да се договаря с него (ако искате различни по сложност и стил нарисувани елементи), да се ползва закупен клипарт (stock images) от сайтове, които продават такива графики, отговарящи на тематиката, да се уговори със самия дизайнер цена за изработката на съответни графики (рисунки, схеми, чартове, таблици). Цените варират – добре е да се уговорят конкретните визии за нарисуване и чак след това да се даде цена на парче. Цените може да варират от 5 до 50 лв. на брой, в зависимост от сложността.

ПОРЕДНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА КАТАЛОГА:
– До седмица за уточнение на шаблон на една типична страница (това включва и корекциите напред назад за доуточняване).
– Наливане на текста по страници (в съотвестствие със сториборда). Зависи от сложността на форматиране на текста. Някои пасажи се наливат директно и заемат конкретно пространство, с което дизайнера се съобразява впоследствие (многото текст ограничава ползването на повече изображения и те автоматически отпадат в процеса). На този етап става ясно кои фотографии е нужно да се дообработят/включат в публикацията. Друг вариант е текста да бъде поместен в предварително зададено място и площ (например таблично подреждане, ценоразпис, изброяване и друга блоково-подредена информация) – там работата е повече, понеже текста едновременно трябва да е лесен за четене и разглеждане, а да не заема повече от предвиденото му място. Срокът за наливане на текста се доуточнява в хода на работа и може да се разтегли във времето – зависи от това колко корекции се внасят в последствие.
– Обработка на изображенията. Зависи от броя на изображенията и сложността на дообработка. Доуточнява се на място.
– Общ вид на каталога. При мен специално, каталога може да се види в реално време – начина по който работя е: предоставям линк на който се виждат всички страници и съдържанието в тях, независимо до каква степен е вкарано в публикацията. Във всеки един момент може да се види доколко каталога е попълнен. Самите стъпки на изграждане, изброени по-горе правят възможно отведнъж да се заредят части на съдържанието в каталога за преглед и да се види кои страници са все още необрабаотени/празни и кое е финализирано.

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
Цените, които клиента плаща дават права върху следните компоненти:
– Всички обработени фотографии в готов вариант за печат (PNG или TIFF формат)
– Крайният дизайн, готов за печат на каталога, като файл, подготвен за печат (PDF или CDR)
– Обработена версия на текста (ако текстът е бил коригиран на място) (PDF, RTF, DOC или друг текстов файл)
– Всякакви чартове и графики, участващи в материала (били те растерни(картинкови) или векторни (схематично изчертани))

 

Клиента не получава следните компоненти (те са въпрос на допълнително уговаряне за заплащане):
– Работни файлове на страниците и рекламните виизии (клиента получава крайна, готова/финална версия на визията, компонентие и са въпрос на труд, чиито елементи не могат да се променят по желание – клиента плаща за резултат)
– Работни файлове на ретушираните елементи (клиента получава готов, отретуширан кадър, частите участващи в ретуша остават в дизайнера)
Причината клиента да не получава права за тези файлове е за да може дизайнера да гарантира ниска цена на крайното изделие. За пълни права по промяната на компонентите в едно изделие цените са други (един вид дизайнера запазва правото да работи по нови версии на проекта /или нови проекти/ на клиента при желание от последния, без клиента да му открадне проекта и да го даде за преправяне на безценица от следващия дизайнер в редицата).

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Designed by WPZOOM